Het onderzoek rondom Alzheimer is de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Dit resulteert er onder andere in dat er steeds meer duidelijkheid is over de verschillende Alzheimer symptomen. De hersenwerking van Alzheimer-patiënten gaat drastisch achteruit, dus nu er steeds meer duidelijkheid over de symptomen is kunnen wetenschappers uitzoeken hoe de gevolgen van Alzheimer kunnen worden beperkt.

 

Alzheimer is niet een aandoening die zich uit het niets ontwikkelt. De Alzheimer symptomen worden steeds sterker en bouwen zich langzaam op. Uiteindelijk resulteert dit in significante symptomen die de gezondheid drastisch aantasten. Wij geven in dit artikel graag meer informatie over de verschillende Alzheimer symptomen en helpen je hierbij verder om te leren vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van deze aandoening.

 

Wat zijn veelvoorkomende Alzheimer symptomen?

Er zijn een aantal Alzheimer symptomen die bij veel mensen voorkomen. Hieronder staat een lijstje met een aantal veelvoorkomende symptomen, zodat je kunt herkennen of jij of een bekende aan Alzheimer lijdt.

- Verwarring bij tijden en plaatsen; op het moment dat iemand met Alzheimer een afspraak met iemand maakt, dan ontstaat er moeite om naar de juiste plaats te gaan en op het juiste moment aan te komen. Dit gaat vaak om hele andere plaatsen, een aantal kilometer verderop. Het gaat er hierbij ook niet om dat iemand iets eerder of later is, maar een aantal uur eerder of later komt opdagen.

- Vaak last van vergeetachtigheid; Alzheimer-patiënten hebben moeite met het juist herinneren van informatie die zij kortgeleden hebben gekregen. Denk hierbij aan een gesprek dat zij net hadden, welke zij na 5 minuten al volledig zijn vergeten. Het kortetermijngeheugen wordt aanzienlijk aangetast door Alzheimer. Dit is een van de meest bekende Alzheimer symptomen, welke je ook kunt herkennen aan het feit dat iemand een verhaal meermalen vertelt of vaker dan één keer dezelfde vragen stelt.

- Moeite met normale dagelijkse handelingen; boodschappen doen en het huis onderhouden zijn een stuk moeilijker voor Alzheimer-patiënten. Dit komt onder andere doordat het moeilijker wordt om te onthouden wat er nog niet is gedaan. Zo kan het voorkomen dat een Alzheimer-patiënt meer dan één keer op een dag boodschappen doet en hierbij exact dezelfde boodschappen haalt.

- Spullen kwijtraken; het verslechterde kortetermijngeheugen is een van de meest bekende Alzheimer symptomen. Hierbij geldt ook dat Alzheimer-patiënten vaker spullen kwijtraken, omdat zij simpelweg niet meer weten waar zij deze enkele minuten hiervoor hebben geplaatst.

- Veel onrust; dit is ook een van de bekendere Alzheimer symptomen. Doordat spullen kwijtraken, taken meermalen of niet worden uitgevoerd, en dagelijkse handelingen moeilijker gaan, worden Alzheimer-patiënten sneller onrustig. Dit kan leiden tot slaapproblemen, waardoor de symptomen van Alzheimer nog sterker worden.

- Minder sociale activiteit; Alzheimer-patiënten zijn over het algemeen minder sociaal. Dit heeft er onder andere mee te maken dat zij het moeilijk vinden een gesprek te houden. Hierdoor houden zij zich vaker stil en kunnen zij hierdoor in een sociaal isolement geraken.

 

Let goed op de Alzheimer symptomen

Deze symptomen kunnen een indicatie geven dat er inderdaad sprake is van Alzheimer, dementie of een andere vorm van geheugenverlies. Merk je deze symptomen bij jezelf of bij een bekende? Dan is het raadzaam contact op te nemen met een huisarts; deze kan jou verder helpen.

Meer weten?

Frontotemporale dementie: Alzheimer op jonge leeftijd

De laatste jaren is naar voren gekomen dat Alzheimer allang niet meer alleen bij ouderen voorkomt. Deze aandoening kan ook op jonge leeftijd voorkomen, en dat resulteert er onder andere in dat de behandeling rondom Alzheimer een andere vorm krijgt. Bij Alzheimer op jonge leeftijd wordt gesproken van frontotemporale dementie. Hierbij is het onder andere opvallend dat mensen met de aandoening last krijgen van spraak en taal, waardoor zij minder gemakkelijk uit hun woorden kunnen komen.

En ook andere Alzheimer symptomen komen steeds meer bij mensen met frontotemporale dementie voor. In principe gelden dezelfde symptomen van Alzheimer bij frontotemporale dementie, en hierbij is het opvallend dat de aandoening dus niet te linken is aan ouderdom. Doordat Alzheimer ook op jonge leeftijd kan voorkomen, is het voor veel wetenschappers gemakkelijker om uit te zoeken welke factoren hier invloed op hebben. Want nu ouderdom als grootste factor kan worden uitgesloten, wordt het gemakkelijker om uit te zoeken wat nu echt de grootste oorzaken van Alzheimer zijn.

Zo werkt een dementie Alzheimer test

Alzheimer is de laatste jaren een groter probleem aan het worden. Doordat mensen steeds ouder worden, gaat de werking van de hersenen achteruit. En dit resulteert er onder andere in dat mensen beginnen te leiden aan vergeetachtigheid. Er zijn gelukkig steeds meer mogelijkheden om te achterhalen of iemand leidt aan Alzheimer, en dit zorgt voor een duidelijke manier om meer duidelijkheid te krijgen. Zo helpt een Alzheimer test om vast te stellen of er inderdaad sprake is van dementie.

Een Alzheimer test richt zich op het geheugen van de testdeelnemer. Door middel van diverse geheugenvragen wordt een duidelijk beeld gevormd en kan worden uitgezocht of er inderdaad sprake is van Alzheimer. De aandoening tast het kortetermijngeheugen aan, waardoor een test direct uitsluitsel kan geven. Als het kortetermijngeheugen inderdaad is aangetast dan kunnen de daaruit volgende problemen worden gekoppeld aan Alzheimer. En zo ontstaat er een steeds duidelijker beeld van de problemen waar men mee kampt.

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Gaaltijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand andersziet.

Advertentie

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.