De laatste jaren is naar voren gekomen dat Alzheimer allang niet meer alleen bij ouderen voorkomt. Deze aandoening kan ook op jonge leeftijd voorkomen, en dat resulteert er onder andere in dat de behandeling rondom Alzheimer een andere vorm krijgt. Bij Alzheimer op jonge leeftijd wordt gesproken van frontotemporale dementie. Hierbij is het onder andere opvallend dat mensen met de aandoening last krijgen van spraak en taal, waardoor zij minder gemakkelijk uit hun woorden kunnen komen.

En ook andere Alzheimer symptomen komen steeds meer bij mensen met frontotemporale dementie voor. In principe gelden dezelfde symptomen van Alzheimer bij frontotemporale dementie, en hierbij is het opvallend dat de aandoening dus niet te linken is aan ouderdom. Doordat Alzheimer ook op jonge leeftijd kan voorkomen, is het voor veel wetenschappers gemakkelijker om uit te zoeken welke factoren hier invloed op hebben. Want nu ouderdom als grootste factor kan worden uitgesloten, wordt het gemakkelijker om uit te zoeken wat nu echt de grootste oorzaken van Alzheimer zijn.

De laatste jaren is naar voren gekomen dat Alzheimer allang niet meer alleen bij ouderen voorkomt. Deze aandoening kan ook op jonge leeftijd voorkomen, en dat resulteert er onder andere in dat de behandeling rondom Alzheimer een andere vorm krijgt. Bij Alzheimer op jonge leeftijd wordt gesproken van frontotemporale dementie. Hierbij is het onder andere opvallend dat mensen met de aandoening last krijgen van spraak en taal, waardoor zij minder gemakkelijk uit hun woorden kunnen komen.

 

En ook andere Alzheimer symptomen komen steeds meer bij mensen met frontotemporale dementie voor. In principe gelden dezelfde symptomen van Alzheimer bij frontotemporale dementie, en hierbij is het opvallend dat de aandoening dus niet te linken is aan ouderdom. Doordat Alzheimer ook op jonge leeftijd kan voorkomen, is het voor veel wetenschappers gemakkelijker om uit te zoeken welke factoren hier invloed op hebben. Want nu ouderdom als grootste factor kan worden uitgesloten, wordt het gemakkelijker om uit te zoeken wat nu echt de grootste oorzaken van Alzheimer zijn.

 

Hoe werkt frontotemporale dementie?

Mensen die op jonge leeftijd met Alzheimer te maken krijgen worden vaak minder goed begrepen. De meeste mensen denken dat Alzheimer uitsluitend op een latere leeftijd kan voorkomen. En dit heeft er lange tijd in geresulteerd dat een groot aantal doktoren verkeerde diagnoses heeft gesteld. Alzheimer Nederland stelt zet actief in bij het verschaffen van meer duidelijkheid rondom frontotemporale dementie, zodat ook mensen die op jongere leeftijd met Alzheimer te maken krijgen de juiste behandelingen kunnen ondergaan.

 

Bij frontotemporale dementie is er nog steeds sprake van een slecht kortetermijngeheugen. Jonge mensen die hieraan leiden zullen bijvoorbeeld minder goed zijn in het onthouden van bepaalde gesprekken. Daarbij hebben zij moeite om gesprekken te volgen, doordat er sprake is van een achteruitgang bij taal en spraak. Een gesprek houden wordt erg lastig, waardoor de sociale ontwikkeling van mensen met frontotemporale dementie flink achteruitgaat. En dit resulteert er weer in dat de symptomen van Alzheimer zich nog verder ontwikkelen.

 

Veranderingen door frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie is onder andere te herkennen aan de standaard Alzheimer symptomen. Daarbij is het ook opvallend dat mensen met frontotemporale dementie te maken krijgen met flinke veranderingen van de persoonlijkheid. Zij voelen zich nog zichzelf, maar mensen om hen heen zullen merken dat zij zich anders gedragen. Dit is onder andere te merken aan het feit dat zij klusjes niet afmaken, minder vaak boodschappen doen, niet goed eten en daarbij ook moeilijk een gesprek kunnen volhouden.

 

Zo is het onder andere bekend dat mensen met frontotemporale dementie meerdere keren hetzelfde verhaal vertellen. Dit kan erin resulteren dat zij in 30 minuten vier keer hetzelfde verhaal vertellen. Dit is een sterke indicatie dat er sprake is van Alzheimer. Indien je deze problemen bij iemand merkt, en inziet dat deze persoon een flinke gedragsverandering is ondergaan, dan is het goed om samen met deze persoon een afspraak bij de huisarts te maken.

BELANGRIJK!

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Ga altijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand anders ziet.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.