Borderline is een mentale aandoening die een stoornis veroorzaakt in de persoonlijkheid van een persoon. Dit houdt in dat de mentale gesteldheid van een persoon aangetast wordt, waardoor er verkeerde situaties kunnen gaan ontstaan. Personen met borderline hebben dan ook over het algemeen last van persoonlijke problemen, waaronder een vervormd zelfbeeld. Ook kunnen mensen met borderline anders reageren op specifieke situaties. Dit zijn dan ook twee bekende borderline symptomen. Echter zijn er nog meer symptomen die kunnen duiden op borderline.

Borderline is een mentale aandoening die een stoornis veroorzaakt in de persoonlijkheid van een persoon. Dit houdt in dat de mentale gesteldheid van een persoon aangetast wordt, waardoor er verkeerde situaties kunnen gaan ontstaan. Personen met borderline hebben dan ook over het algemeen last van persoonlijke problemen, waaronder een vervormd zelfbeeld. Ook kunnen mensen met borderline anders reageren op specifieke situaties. Dit zijn dan ook twee bekende borderline symptomen. Echter zijn er nog meer symptomen die kunnen duiden op borderline.

Een van de minder bekende borderline symptomen is het symptoom waarbij de patiënt onnatuurlijke verschijningen denkt te zien. Dit kan echter voor buitenstaanders een goed symptoom zijn om te realiseren dat er sprake is van borderline. De patiënt zal hierbij direct op zoek moeten gaan naar deskundig advies, of de buitenstaander kan ook deskundig advies raadplegen om te zorgen dat er een onderzoek gedaan zal worden naar de potentiële borderline. Door goed op de borderline symptomen te letten, kan er uitsluitsel gegeven worden over het feit of er inderdaad sprake is van borderline of niet.

Er zijn veel borderline symptomen, dus is het vaak eenvoudig om te weten wat er precies aan de hand zal zijn in deze extreme gevallen. Het gevoel van leegheid of lusteloosheid is een bekend symptoom van borderline, waarbij de patiënt voelt alsof deze geen vrienden heeft of simpelweg niet meer het leven ziet zitten. Het is belangrijk om te letten op de borderline symptomen, omdat het vaak voorkomt dat borderline patiënten zich dusdanig slecht voelen dat zij denken aan zelfpijniging of zelfdoding. Het kan voor borderline patiënten dan ook desastreuze gevolgen hebben wanneer er niet op tijd ingegrepen wordt.

De borderline symptomen moeten dan ook altijd nauw in de gaten gehouden worden, om zo goed te kunnen inschatten of er weldegelijk sprake is van de mentale aandoening. Door goed in de gaten te houden welke symptomen er voorkomen, en in welke mate deze voorkomen, is het mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken in hoeverre het borderline betreft. Dankzij een check met de borderline symptomen kan er al snel uitsluitsel gegeven worden of het borderline betreft.

Borderline patiënten kennen vaak een agressieve houding tegenover specifieke gebeurtenissen. Een van de bekende borderline symptomen is de emotionele reactie van de patiënt op gebeurtenissen die vaak een kwade aard kennen. Is de patiënt het ergens niet mee eens, of is er aanleiding om boos te worden, dan wordt deze reactie van boosheid al snel verwisseld voor agressiviteit. Vechtpartijen komen in sommige gevallen ook voor, maar dit is slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij de persoon zelf al een agressieve aard heeft.

Door goed in de gaten te houden of de borderline symptomen voorkomen, kan beter begrepen worden welke aandoening de persoon in sprake heeft. De bovengenoemde symptomen zijn niet altijd uitsluitend voorkomend bij borderline, maar geven wel een goed beeld. Observeer het gedrag van de andere persoon dan ook vanuit een onbevooroordeeld standpunt, maar bekijk deze de achtergrond en niet vanuit de symptomen zelf.

Meer weten?

BELANGRIJK!

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Ga altijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand anders ziet.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.