Er is de laatste jaren steeds meer duidelijkheid gekomen over asperger. Deze mentale ziekte komt bij een klein percentage van de Nederlandse bevolking voor. Toch hebben nog veel mensen moeite met het herkennen van asperger. Er is een aantal asperger symptomen dat meer duidelijkheid kan bieden over het feit of er inderdaad sprake is van deze mentale ziekte.

In dit artikel geven wij jou meer informatie over de verschillende asperger symptomen. Zo wordt het bijzonder gemakkelijk om deze ziekte te herkennen en kun je op deze manier vrij eenvoudig meer duidelijkheid krijgen wanneer jij denkt dat iemand de ziekte van asperger heeft. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan is het raadzaam om een afspraak bij de huisarts te maken. Deze kan jou de juiste procedure voorleggen wanneer jouw kind of een bekende deze ziekte heeft.

Er is de laatste jaren steeds meer duidelijkheid gekomen over asperger. Deze mentale ziekte komt bij een klein percentage van de Nederlandse bevolking voor. Toch hebben nog veel mensen moeite met het herkennen van asperger. Er is een aantal asperger symptomen dat meer duidelijkheid kan bieden over het feit of er inderdaad sprake is van deze mentale ziekte.

In dit artikel geven wij jou meer informatie over de verschillende asperger symptomen. Zo wordt het bijzonder gemakkelijk om deze ziekte te herkennen en kun je op deze manier vrij eenvoudig meer duidelijkheid krijgen wanneer jij denkt dat iemand de ziekte van asperger heeft. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan is het raadzaam om een afspraak bij de huisarts te maken. Deze kan jou de juiste procedure voorleggen wanneer jouw kind of een bekende deze ziekte heeft.

Wat zijn de algemene asperger symptomen?

Er zijn een aantal algemene asperger symptomen, en een aantal symptomen die niet bij iedereen voorkomen. Hieronder vind je een opsomming van de algemene symptomen:

- Moeilijk vriendschappen onderhouden; mensen met asperger zijn over het algemeen minder sociaal. Dit heeft te maken met de verminderde ontwikkeling van het hersengebied dat invloed heeft op de sociale contacten. Mensen met de ziekte van asperger hebben moeite vriendschappen te onderhouden, omdat zij hier minder tijd in steken.

- Afsluiting naar de buitenwereld; een van de asperger symptomen is afsluiting naar mensen buiten het huishouden. Dit heeft ook weer te maken met het feit dat mensen met asperger minder sociaal zijn. De ziekte van asperger zorgt ervoor dat men veel minder gemakkelijk met anderen communiceert en hierdoor ook minder interesse heeft in contacten met de buitenwereld. Mensen met de ziekte van asperger zijn daarom vaak erg gesloten.

- Weinig inlevingsvermogen; mensen met asperger staan ook bekend om hun verminderde empathie. Zij kunnen zich moeilijk in een ander inleven. Wanneer iemand met vervelende omstandigheden te maken krijgt, hebben zij vaak niet door dat dit een groot emotioneel gevolg heeft. Deze emoties worden niet herkent. Je ziet asperger symptomen zoals deze bij vrijwel iedereen met asperger terug.

- Coördinatieproblemen; mensen met asperger kunnen te maken krijgen met een verminderde motoriek. Zij kampen hierbij met coördinatieproblemen waardoor zij motorisch gezien minder goed functioneren. Zo kunnen zij te maken krijgen met tics of moeite hebben controle te houden over hun ledematen.

- Moeilijk emoties uiten; als aanvulling op een verminderde empathie hebben mensen met asperger ook moeite met het uiten van hun eigen emoties. Zo zijn hun emoties moeilijk te peilen. Als zij een mooie dag meemaken dan is dit niet altijd van hun gezicht af te lezen.

- Gesprekspartner minder in de ogen kijken; dit is een van de asperger symptomen die het meest opvalt. Als mensen met asperger met een ander praten dan kijken zij hen minder vaak in de ogen. Zij zullen in plaats daarvan om zich heen kijken of zich kijken zijn naar de kleding van de gesprekspartner. Het kan hierbij lijken dat zij helemaal niet opletten, en toch zitten zij vaak volledig in het gesprek.

- Overgevoelig voor geluiden en geuren; als er plotseling allerlei harde geluiden of sterke geuren voorkomen dan kunnen mensen met asperger hier niet goed mee omgaan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat zij in paniek raken op het moment dat zij harde geluiden horen. Dit is ook de reden dat je beter niet langs een bouwterrein kunt lopen met iemand die te maken heeft met de ziekte van asperger.

Meer weten?

BELANGRIJK!

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Ga altijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand anders ziet.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.