Bloed heeft voor het menselijk lichaam een essentiële rol. Het bloed wordt door de aderen in het lichaam gepompt, om zo getransporteerd te kunnen worden naar de organen en cellen in het lichaam. Via slagaderen wordt het meeste bloed in het lichaam getransporteerd. De druk van het bloed in de slagaderen wordt de bloeddruk genoemd. Een te hoge of te lage bloeddruk kan gezondheidsproblemen opleveren. Vooral een te hoge bloeddruk levert voor de belangrijke organen veel problemen op. Het lichaam moet dan ook zo snel mogelijk de hoge bloeddruk verlagen. Hoe dit gedaan kan worden, is te vinden in dit artikel.

Met speciale apparatuur kan de bloeddruk van het menselijk lichaam nauwkeurig gemeten worden. Er wordt pas gesproken van een te hoge bloeddruk wanneer de hoogte hiervan 140 mm Hg overschrijdt. De oorzaak van een te hoge bloeddruk kan in negen van de tien gevallen niet vastgesteld worden. Men moet een hoge bloeddruk verlagen, omdat er veel ziektes en andere complicaties kunnen ontstaan. Een lichaam met een te hoge bloeddruk loopt meer risico op hart- en vaatziekten, welke vaak kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Een te hoge bloeddruk verlagen kan pas succesvol wanneer er vastgesteld wordt wat de oorzaak is van de te hoge bloeddruk. Een afspraak bij de huisarts kan al snel resulteren in het helpen achterhalen wat de oorzaak is. Toch geeft dit niet uitsluitsel. Een aantal veel voorkomende oorzaken van een te hoge bloeddruk is als volgt, deze informatie kan een hoge bloeddruk verlagen, lees het dus goed door:

  • Roken – Mensen die roken hebben over het algemeen een hogere bloeddruk
  • Overmatig alcoholgebruik – alcohol kan, net als roken, leiden tot een hogere bloeddruk
  • Voedingspatroon – het voedingspatroon kan leiden tot een hogere bloeddruk. Voeding die hiertoe leidt is onder andere rauw en rood vlees, vette voeding en suikerrijke voeding
  • Overgewicht – Mensen met overgewicht hebben vaak een te hoge bloeddruk
  • Te weinig beweging – Net als overgewicht, kan te weinig beweging leiden tot een hoge bloeddruk. Deze twee oorzaken gaan vaak gepaard.
  • Stress – Stress is een bekende oorzaak van een te hoge bloeddruk.

Logischerwijs kan men met bovenstaande informatie de hoge bloeddruk verlagen. Door exact het omgekeerde te doen, kan ervoor gezorgd worden dat de bloeddruk al snel omlaaggaat. Dit leidt tot een gezondere bloeddruk, dus ook minder gezondheidsrisico's. Zo zullen rokers door te stoppen met roken de te hoge bloeddruk verlagen. Bij overgewicht of stress geldt hetzelfde. Bekijk dan ook eerst de huidige situatie, om in te schatten wat de oorzaak van een te hoge bloeddruk zou kunnen zijn. Maak daarna een afspraak met de huisarts, om samen te bespreken of dit inderdaad de oorzaak is. Bespreek daarna wat eraan gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat de hoge bloeddruk verlagen zal. In sommige gevallen worden er medicijnen voorgeschreven.

BELANGRIJK!

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Ga altijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand anders ziet.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.