Lage bloeddruk symptomen

Aderen en slagaderen transporteren het bloed door het gehele lichaam. In dit bloed bevindt zich zuurstof, wat via de longen in het bloed komt. In de slagaderen heeft het bloed een bepaalde druk. Dit wordt de bloeddruk genoemd. De bloeddruk wordt gemeten met speciale apparatuur, welke de onderdruk en bovendruk kan meten. Dit wordt uitgedrukt in mm Hg. Is de onderdruk lager dan 50 mm Hg, dan spreken we van een te lage bloeddruk. Symptomen van lage bloeddruk zijn onder andere een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen.

Aderen en slagaderen transporteren het bloed door het gehele lichaam. In dit bloed bevindt zich zuurstof, wat via de longen in het bloed komt. In de slagaderen heeft het bloed een bepaalde druk. Dit wordt de bloeddruk genoemd. De bloeddruk wordt gemeten met speciale apparatuur, welke de onderdruk en bovendruk kan meten. Dit wordt uitgedrukt in mm Hg. Is de onderdruk lager dan 50 mm Hg, dan spreken we van een te lage bloeddruk. Symptomen van lage bloeddruk zijn onder andere een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen.

Een te lage bloeddruk is dan ook een slechte omstandigheid voor het lichaam. Een lage bloeddruk is een aandoening in het lichaam en kan vaak snel opgelost worden. Door de oorzaak van een te lage bloeddruk te achterhalen, wat kan variëren tot ondergewicht of bijvoorbeeld een slecht voedingspatroon, kan gezorgd worden dat de aandoening bestreden wordt. Dit moet echter wel direct goed gedaan worden, om het probleem voorlopig op te lossen. Men kan veel last ervaren van een lage bloeddruk. Symptomen kunnen regelmatig voorkomen, wat een irriterende factor kan opleveren.

Een veel voorkomende oorzaak van een te lage bloeddruk is een tekort aan zout. Het lichaam heeft zout nodig om goed te kunnen functioneren. Bevat het lichaam te weinig zout, dan verslapt de bloeddruk en wordt het lichaam zwakker. Dit kan erin resulteren dat er een licht gevoel in het hoofd ontstaat, wat weer kan leiden tot duizeligheid of zelfs flauwvallen. Er zijn dan ook vervelende gevolgen die gepaard gaan met een lage bloeddruk. Symptomen als deze kunnen daarnaast ook nog tot andere vervelende gevolgen leiden. Zo kunnen er verwondingen ontstaan wanneer iemand flauwvalt en met het hoofd ergens tegen aan valt. Een te lage bloeddruk moet daarom zo snel mogelijk opgelost worden, om te zorgen dat er geen ergere gevolgen zullen zijn.

Het is dan ook belangrijk om een te lage bloeddruk te verhogen. Er kunnen een aantal stappen gezet worden om dit te verhogen. Het is altijd slim om dit in samenwerking met een huisarts vast te stellen. Deze kan helpen om te achterhalen of de lage bloeddruk een tijdelijk probleem is, of dat er een specifieke andere aandoening achter zit. De huisarts kan er daarnaast ook voor kiezen om bepaalde medicatie voor te schrijven, waarmee de te lage bloeddruk ook opgelost kan worden.

Direct ingrijpen bij een te lage bloeddruk is dan ook altijd aan te raden. Is er slechts eenmalige last, dan kan het innemen van wat zoute snacks al een goede oplossing bieden. Het zout in de snacks helpt om de bloeddruk te verhogen, waardoor ook het lichte gevoel in het hoofd zal verdwijnen. Het kan ook voorkomen dat het lichaam te weinig vocht binnengekregen heeft, wat resulteert in een te lage bloeddruk. Symptomen als hoofdpijn en duizeligheid kunnen ook op een gebrek aan vocht wijzen, dus is het goed om in de gaten te houden wat nu de aard van de hoofdpijn en duizeligheid is.

Meer weten?

BELANGRIJK!

Let op: Het is heel belangrijk om uzelf zo goed mogelijk te informeren en direct een huisarts te raadplegen. Ga altijd naar een huisarts of specialist als u symptomen van een ziekte of aandoening bij uzelf of iemand anders ziet.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.